Spelregels

Reglement Badeendjesrace Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

 1. De Stichting Activiteiten van Lionsclub Capelle IJsselrijck organiseert de ‘Capelse Badeendjesrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van adoptie van genummerde badeendjes;
 2. De datum van het evenement is zaterdag 28 september 2019;
 3. De locatie is in de singel tussen de Rivierweg en Fazantstraat te Capelle aan den IJssel, bij winkelcentrum De Koperwiek;
 4. Er zullen minimaal 5000 badeendjes deel nemen;
 5. De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor een kindvriendelijke inrichting van het bloedafname priklaboratorium en kinder-traumakamer van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het IJsselland Ziekenhuis.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

 1. Deelname aan de Badeendjesrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
 2. Degene die deelneemt aan de Badeendjesrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
 3. De Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften;
 4. Leden van Lionsclub Capelle IJsselrijck zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

 1. De deelnemer dient een genummerd deelnamebewijs (lot) te kopen bij een lid van Lionsclub Capelle IJsselrijck dan wel bij een door de Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck georganiseerd uitgiftepunt van deelnamebewijzen;
 2. De verkoop van de loten is mogelijk tot anderhalf uur voor de start van de race;
 3. Elk genummerd lot geeft recht op deelname in de Badeendjesrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
 4. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lot zullen op zaterdag 28 september 2019 te water worden gelaten en de eerste veertig eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
 5. Alle deelnemende badeendjes worden bij de start zoveel mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten;
 6. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs, het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort;
 7. Elk badeendje blijft eigendom van de Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck;
 8. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
 9. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendjesrace.

ARTIKEL 4, INLEG

 1. De inleg voor een lot bedraagt €2,50 per lot

ARTIKEL 5, WINNENDE DEELNAMEBEWIJZEN

 1. Er worden genummerde prijzen uitgegeven, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendjesrace;
 2. Uitsluitend genummerde loten waarvan de inleg is betaald kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het deelnamebewijs (lot) is daarbij bepalend voor deelname;
 3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie;

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

 1. De prijzen bestaan uit: zie de prijzenpagina
 2. De nummers van de winnende loten worden bekend gemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.capelseduckrace.nl;
 3. U ontvangt een genummerd lot en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot uw recht op de prijs laten gelden.
 4. Dit kan direct na de race bij de organisatie en tot een half jaar na de race door een e-mail te zenden aan donald@capelseduckrace.nl of door contact te zoeken met Lionsclub Capelle IJsselrijck, via het contactformulier, via email, of telefoon zoals vermeld op https://capelle.lions.nl. Na dit half jaar vervalt het recht op de prijs. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 5. De Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck draagt zorg voor de opgave van de Kansspelbelasting ;
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door Stichting Activiteiten Lionsclub Capelle IJsselrijck voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.
 7. Alle prijzen kunnen worden afgehaald direct na de bekendmaking van de uitslag of nadien op afspraak.

ARTIKEL 7, PRIVACY

 1. De namen van de eigenaren van de winnende deelnamebewijsnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
 2. Door het meespelen met de Badeendjesrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.