Het Doel

Lionsclub IJsselrijck heeft zich ten doel gesteld om het IJsselland Ziekenhuis te voorzien van materialen en elementen waar kinderen zich kunnen vermaken en zich wat beter op hun gemak voelen. Het is al vervelend genoeg om op jonge leeftijd naar het ziekenhuis te moeten gaan.

Het gaat voor dit project om een kindvriendelijke inrichting van de wachtkamer bij het afnamelaboratorium, de kinderprikcabine en de kinder-traumakamer in het IJsselland Ziekenhuis. Zowel de wachtkamer, de prikcabine als de kindertraumakamer op de spoedeisende hulp, zullen worden voorzien van elementen waar kinderen zich mee kunnen spelen en afleiding vinden. Het gaat om spelletjes, leuke decoratie aan de muur maar ook over vrolijke inrichting en het gebruik van speciaal bedrukte kinder-stuwbanden.

Waarom speciale inrichting voor kinderen?

Ziekenhuisbezoeken zijn voor kinderen een stressvolle ervaring. In een kindvriendelijke omgeving kunnen zij beter omgaan met de spanning en onzekerheid die de zorg met zich meebrengt. Het onvoorspelbare gecombineerd met mogelijk pijnervaring kan leiden tot een traumatische ervaring bij het kind. Dit geldt zeker voor de bloedafname bij kinderen.

Door de wachtkamer, de kinderprikcabine en de kinder-traumakamer van de Spoedeisende Hulp (SEH) speciaal voor kinderen in te richten, worden zij geholpen om zich meer ‘thuis’ te voelen in het ziekenhuis en dat ze kunnen doen wat ze het allerliefste doen; spelen. De beleving in de speelhoek met diverse spellen, leuke en vrolijke inrichting in de wachtkamer, de prikcabine en op de SEH creëert afleiding wat leidt tot meer rust voor kinderen en indirect ook voor de ouders/verzorgers.

voorbeelden van kindvriendelijke toepassingen in het ziekenhuis

Renovatietraject in het IJsselland Ziekenhuis

In 2016 is een eerste stap gezet in een grootschalig renovatietraject. De komende jaren worden de operatiekamers, de centrale hal en de verpleegafdelingen, waaronder de kinderafdeling en het geboortecentrum gerenoveerd. De omgeving wordt straks zo ingericht dat dit nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënten / kinderen en bezoekers. Door de renovatie kunnen kinderen, ook in de toekomst, in het ziekenhuis optimale zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Het wordt een ziekenhuis waar het kind zich welkom voelt en ervaart: ”Hier gaat het om mij”.

Er wordt dus flink geïnvesteerd in verbouwingen en aanpassingen van bestaande en nieuwe technische voorzieningen. Maar dat is niet genoeg om echt invulling te geven aan de doelstelling: “ Hier gaat om mij”. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig die het verblijf voor kinderen en hun naasten nog meer veraangenamen maar waarvoor helaas geen budget is.
Juist om deze extra voorzieningen voor kinderen daadwerkelijk te realiseren is uw hulp nodig. Samenwerking met bedrijven, stichtingen en particulieren die het het IJsselland Ziekenhuis een warm hart toedragen en mee willen bouwen aan een vernieuwd up- to- date en vooral kindvriendelijk ziekenhuis, is heel hard nodig.

Uit het IJsselland magazine